Nazywamy się COMPETENCE ponieważ rozwijamy i doskonalimy kluczowe kompetencje pracowników, decydujące o ich wysokich i ponadprzeciętnych wynikach w pracy. Dzięki tym kompetencjom Nasi Klienci skutecznie realizują założone cele biznesowe.

Od 2007 roku wspieramy organizacje biznesowe i administrację w procesie zmian i  rozwoju tworząc dla nich dedykowane programy rozwojowe – projekty szkoleniowe, coachingowe, doradcze. Zrealizowaliśmy wiele kilkuletnich projektów szkoleniowych dla podmiotów z administracji oraz firm z branży finansowej, usługowej i produkcyjnej. Towarzyszyliśmy wielu firmom w procesie przemian – wprowadzania systemu zarządzania przez cele czy też systemu ocen pracowników.

Poprzez realizację działań rozwojowych:

 • rozwiązujemy problemy istniejące w organizacji (np. długo trwające zebrania pracownicze,  konflikty między pracownikami/zespołami pracowniczymi, silny stres pracowników wynikający z czynników organizacyjnych)
 • przygotowujemy pracowników do zmian wprowadzanych  w organizacji (przygotowanie do wprowadzenia nowych systemów zarządzania, np.  zarządzania przez cele, systemu ocen pracowników)
 • zwiększamy efektywność pracowników i zespołówpracowniczych, prowadząc ich do wysokich i ponadprzeciętnych wyników w pracy (szkolenia z kompetencji menedżerskich, z efektywności osobistej - zarządzania sobą w czasie, asertywności, etc.)

Przy realizacji projektów rozwojowych kierujemy się zasadą: DIAGNOZA-ROZWÓJ-WSPARCIE (badanie – rozwój – wzmacnianie kompetencji). Działania rozwojowe poprzedzamy diagnozą problemu i potrzeb Klienta. Na podstawie informacji uzyskanych podczas diagnozy tworzymy ofertę działań rozwojowych, obejmujących różne formy: szkolenia, moderację, coaching, warsztaty. Po nabyciu kompetencji towarzyszymy Klientowi w procesie ich wykorzystania bezpośrednio w jego miejscu pracy. Tym samym zapewniamy wysoką SKUTECZNOŚĆ działań rozwojowych oraz oferujemy KOMPLEKSOWE WSPARCIE (od diagnozy kompetencji poprzez ich rozwój do wykorzystania w miejscu pracy).

Nasz zespół trenerski składa się z EKSPERTÓW - osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych,  bogatym doświadczeniu praktycznym z obszaru wsparcia, w którym się specjalizują oraz dużym doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń dla organizacji z danej branży. Dzięki temu cechuje nas PROFESJONALIZM i WYSOKA JAKOŚĆ świadczonych usług.

Jedną z głównych form rozwoju kompetencji pracowników, na którą decydują się nasi Klienci są SZKOLENIA – szkolenia grupowe i indywidualne, szkolenia poza miejscem pracy i bezpośrednio w miejscu pracy.  Szkolenia „szyjemy na miarę” - projektujemy na potrzeby danego Klienta w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę. Tylko w przypadku szkoleń otwartych wykorzystujemy gotowe programy szkoleniowe.

Podczas szkoleń:

 • dzielimy się WIEDZĄ
 • ćwiczymy konkretne UMIEJĘTNOŚCI  uczestników i dostarczamy konkretnych metod i narzędzi do zastosowania w miejscu pracy
 • sprawiamy, że uczestnicy CHCĄ WYKORZYSTAĆ nabyte umiejętności i stosować w  miejscu pracy poznane narzędzia.

Nasze szkolenia cechuje:

 • WYSOKA SKUTECZNOŚĆ  - badamy przed szkoleniem poziomy kompetencji, określamy jakich kompetencji brakuje pracownikom, identyfikujemy konkretne sytuacje, w których dane kompetencje są niezbędne i w których powinny być przez pracownika wykorzystane. Na tej podstawie określamy cele szkolenia  i projektujemy szkolenie (tworzymy program szkolenia, dobieramy ćwiczenia). W trakcie szkolenia ćwiczymy umiejętności w sytuacjach zawodowych pracowników. Zapewniamy transfer umiejętności – ułatwiamy pracownikom wykorzystanie umiejętności bezpośrednio w miejscu pracy.

 • PROFESJONALIZM – znamy się na procesach uczenia osób dorosłych - programy szkoleniowe projektujemy w oparciu o metodologię tworzenia szkoleń (cykl Kolba, model PITT), dbamy o to by szkolenie było odpowiedzią na różne style uczenia się uczestników stosując różne metody nauczania (uczenie przez doświadczenie, uczenie poprzez obserwację, etc.)

 • WIEDZA POPARTA PRAKTYKĄ -  czynimy użyteczność z osiągnięć takich nauk jak ekonomia i psychologia.  W trakcie szkoleń pokazujemy najnowsze osiągnięcia tych nauk – wskazując jak można wykorzystać je w biznesie. Uczestniczymy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, sięgamy do fachowej literatury by dzielić się jak najbardziej aktualną wiedzą. Interesuje nas wyłącznie praktyczne zastosowanie wiedzy. Podczas szkoleń wiedzę ilustrujemy przykładami z życia i odwołujemy się do doświadczeń uczestników. Dzielimy się własnymi doświadczeniami, które zbieramy w trakcie współpracy z firmami z różnych branż wskazując na dobre praktyki oraz popełniane błędy - dając wskazówki jak je unikać. W trakcie szkoleń dostarczamy konkretnych metod i narzędzi, które mogą być od razu wykorzystane w miejscu pracy uczestników.

 • KONCENTRACJA NA CELACH BIZNESOWYCH – czujemy się odpowiedzialni za efekty szkolenia. Mając świadomość, iż działania rozwojowe mają przyczynić się do realizacji konkretnych celów biznesowych Klienta w szkoleniach rozwijamy przede wszystkim umiejętności pracowników oraz wpływamy na ich postawy przekonując do wykorzystania nabytych umiejętności w miejscu pracy. Dlatego wszystkie nasze szkolenia mają charakter warsztatowy, gdzie przekazywanie teorii ograniczone jest do minimum. Aby ćwiczyć konkretne umiejętności projektujemy autorskie ćwiczenia osadzone w rzeczywistości Klienta. Wykorzystujemy w tym celu aktywne metody uczenia – ćwiczenia grupowe, odgrywanie roli, videofeedback, etc. Uczestnicy podczas szkoleń mają możliwość rozwiązania swoich indywidualnych problemów i przećwiczenia nowych umiejętności w sytuacjach zbliżonych do zawodowych, a w przypadku szkoleń on the job – wykorzystania tych umiejętności bezpośrednio w miejscu pracy. Łączymy cele indywidualne uczestników szkoleń z celami biznesowymi firmy.

 • SPRZYJAJĄCA UCZENIU ATMOSFERA – efektywne uczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy uczestnicy czują się bezpiecznie. Podczas szkoleń integrujemy uczestników i budujemy atmosferę, która sprzyja otwartej wymianie zadań i dzieleniu się doświadczeniami. Nasi trenerzy są z grupą, a nie obok niej. Budują swój autorytet pokazując siebie nie jako idealny wzór, tylko człowieka, który ma swoje słabości, popełnia błędy i na nich się uczy. Podczas szkoleń nasi trenerzy odwołują się do własnych doświadczeń, pokazują jak sami stosują prezentowane przez siebie metody i narzędzia oraz wskazują na to jak uniknąć błędów przy ich stosowaniu.