• Działamy w oparciu o zasadę: DIAGNOZA-ROZWÓJ -WSPARCIE

Działania rozwojowe w postaci szkoleń i coachingu  poprzedzamy diagnozą kompetencji.  W wyniku tej diagnozy określamy poziom danej kompetencji i identyfikujemy luki kompetencyjne pracowników i zespołów pracowniczych. Na tej podstawie określamy cele działań rozwojowych, dobieramy ich formę (szkolenia, coaching, moderacja) i projektujemy ich treści (program szkolenia).  By zwiększyć efektywność działań rozwojowych zapewniamy dalsze wsparcie pracowników/zespołów pracowniczych bezpośrednio w miejscu pracy w postaci coachingu on the job, szkoleń indywidualnych czy też moderowania spotkań zespołów pracowniczych.   Poprzez te działania pomagamy pracownikom i całym zespołom pracowniczym wdrożyć poznane metody i narzędzia bezpośrednio w miejscu pracy.

Przykład działań rozwojowych dla firmy z branży produkcyjnej, która zgłosiła potrzebę zwiększenia efektywności zebrań, które odbywają się w firmie.

Cel działań rozwojowych:

Zwiększenie efektywności prowadzonych zebrań poprzez:

  • zwiększenie umiejętności prowadzenia zebrań (zmiany na płaszczyźnie jednostki)
  • wprowadzenie standardu prowadzenia zebrań w całej organizacji (zmiany na płaszczyźnie organizacji).

 

Dzięki standardowi prowadzenia zebrań, który będzie obowiązywał w całej organizacji:

  • skrócony zostanie czas trwania spotkań (struktura spotkania, właściwe przygotowanie uczestników do zebrania);
  • w spotkania angażowane będą tylko te osoby, których obecność jest niezbędna, inne osoby pośrednio zaangażowane w daną sprawę będą informowane o wyniku zebrania;
  • zebrania będą pociągały ze sobą określone działania, które zostały ustalone w trkacie ich trwania (wprowadzenie protokołów i komunikacji po zebraniu).

Diagnoza kompetencji

Rozwój kompetencji

Wsparcie w rozwoju kompetencji

 

Cel:

Identyfikacja czynników obniżających efektywność spotkań  

Cel:

- Wypracowanie standardu prowadzenia  zebrań (zmiana na płaszczyźnie organizacji)

- Rozwój umiejętności prowadzenia zebrań przez pracowników  (zmiana na płaszczyźnie pracownika)

Cel:

Wsparcie pracowników w stosowaniu standardu prowadzenia zebrań i wykorzystaniu umiejętności prowadzenia zebrań w miejscu pracy

Metody:

- obserwacja prowadzonych w firmie spotkań

- wywiady z wybranymi osobami prowadzącymi spotkania i osobami, które uczestniczą w zebraniach

- rozmowa z działem HR

Metody:

-  Warsztat wypracowania standardu prowadzenia zebrań w organizacji

- Szkolenia grupowe dla osób prowadzących zebrania z zakresu przyjętego standardu oraz technik prowadzenia spotkań

Metody:

- Szkolenie indywidualne dla osób prowadzących zebrania w miejscu pracy (przygotowanie z uczestnikiem spotkania, obserwacja prowadzonego spotkania, udzielenie informacji zwrotnej na temat zgodności ze standardem, wnioski).

 

Wynik:

- Raport z zestawieniem czynników obniżających efektywność spotkań

- Określenie konkretnych celów działań rozwojowych

- Przedstawienie propozycji działań działowi HR

 

Wynik:

- Większa efektywność odbywających się zebrań

Wynik:

- Utrwalenie zmian w prowadzeniu zebrań


  

Przykład projektowania szkolenia  w oparciu o zasadę  DIAGNOZA-ROZWÓJ-WSPARCIE