Aktualności 
31.07.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup usługi szkoleniowej wraz z egzaminem ECDL i certyfikacją dla uczestników/-czek projektu

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 14 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

25.06.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

 świadczenie usługi indywidualnego, kompleksowego pośrednictwa pracy (maksymalnie 50 osób)

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 3 lipca 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

22.06.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

 zapewnieniu cateringu (obiadów i przerwy kawowej) dla uczestników szkoleń (maksymalnie 50 osób)

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 30 czerwca 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

09.06.2020

W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

wynajmie sali:

a) na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup maksymalnie 8 osobowych + trener 

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startabsolwenta.pl do dnia 19 czerwca 2020r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

29.03.2019

W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na:

 zapewnieniu cateringu (obiadów i przerwy kawowej) dla uczestników szkoleń (maksymalnie 50 osób)

Pobierz treść zapytania cenowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startzawodowy.pl do dnia 8 kwietnia 2019r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

29.03.2019
W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminów ECDL wraz z egzaminami ECDL odpowiednimi do zakresu szkoleń dla maksymalnie 50 uczestników/-czek projektu

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@startzawodowy.pl do dnia 8 kwietnia 2019r. do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Botanicznej 70, 65-392 Zielona Góra (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

13.03.2019
W związku z realizacją zadań w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 48 Uczestników/-czek Projektu

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 18.03.2019  do godziny 12:00 mailowo

13.03.2019
W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 50 Uczestników/-czek Projektu

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 18.03.2019  do godziny 12:00 mailowo

08.02.2019
W związku z realizacją zadań w projekcie „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

wynajmie sali:

a) na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup maksymalnie 8 osobowych + trener 

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 14.02.2019  do godziny 15:00.

19.10.2018
W związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

przeprowadzeniu szkoleń komputerowych dla uczestników projektu 

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 26.10.2018  do godziny 15:00.

08.10.2018
W związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

 zapewnieniu cateringu (obiadów) dla uczestników szkoleń

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 12.10.2018  do godziny 15:00.

08.10.2018
W związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

wynajmie sali:

a) na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup 8-12 osobowych

Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

Oferty należy złożyć do 12.10.2018  do godziny 15:00.

01.10.2018
Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na wynajmie:

a) sali na spotkania indywidualne i egzaminy prowadzone w formie indywidualnej,

b) sali szkoleniowej na szkolenia grupowe prowadzone w formie warsztatowej dla grup 8-12 osobowych

w związku z realizacją zadań w projekcie „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy złożyć do 03.10.2018  do godziny 15:00. Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

25.09.2018
Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na:

- przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych;

- ocenie testów i sporządzeniu Profilu Potencjału Zawodowego  (PPZ);

- przeprowadzeniu poradnictwa zawodowego na podstawie PPZ oraz stworzeniu Indywidualnego Planu Działania dla Uczestnika/-czki

- przeprowadzeniu spotkania w celu monitoringu realizacji IPD, weryfikacji i modyfikacji IPD na każdym etapie realizacji.

dla uczestników projektu „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy złożyć do 27.09.2018 g. 16:00. Pobierz treść zapytania ofertowego , formularz ofertowy (pdf), formularz ofertowy (word). 

 


„Nowoczesne organizacje zauważają, że dopiero zdolności, doświadczenia, wiedza, umiejętności i inne cechy, jakie posiadają pracownicy, mogą prowadzić firmę do realizacji jej strategii, zaspokojenia potrzeb klientów, sprostania warunkom dyktowanym przez konkurencję.”

„Kompetencje pracowników są najcenniejszym kapitałem, jakim dysponuje przedsiębiorstwo.” (T. Rostkowski)

Diagnozujemy, Rozwijamy i Wspieramy organizacje w Rozwoju Kompetencji kluczowych do osiągania Sukcesów

Rozwijamy kompetencje pracowników i zespołów pracowniczych.

Badamy, Rozwijamy i Wzmacniamy:

  

Przygotowujemy pracowników do wprowadzanych przez organizacje zmian w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi:

- wdrożenie systemu zarządzania przez cele

- wdrożenie systemu ocen okresowych

- tworzenie polityki antymobbingowej

- wdrożenie usprawnień mających na celu eliminację stresorów tkwiących w organizacji i innych czynników obniżających efektywność organizacji.

Od 2007 roku rozwinęliśmy  kompetencje pracowników około 100 organizacji poprzez szkolenia i coaching.  Dla ponad 20 organizacji realizowaliśmy kilkuletnie projekty szkoleniowo-coachingowe. 

Tylko w ciągu ostatniego roku w naszych szkoleniach wzięło udział około 1000 pracowników. Tylko dla jednego Klienta z branży usług pocztowych przeprowadziliśmy 45 szkoleń z zarządzania przez cele.

Tylko dla jednego Klienta z branży usług finansowych przeprowadziliśmy 1000 h coachingu. Tylko w ciągu ostatniego roku przygotowaliśmy ponad 300 pracowników jednej firmy do wprowadzanych zmian w zakresie systemów zarządzania zasobami ludzkimi. 

DIAGNOZUJEMY

KOMPETENCJE

ROZWIJAMY

KOMPETENCJE

WSPIERAMY W  ROZWOJU KOMPETENCJI 

PRACOWNIK

Ocena kompetencji pracownika poprzez:

 • Testy psychologiczne
 • Ankiety i kwestionariusze
 • Ustrukturyzowane wywiady
 • Obserwację w miejscu pracy
 • Development Center

 • Szkolenia grupowe
 • Szkolenia indywidualne
 • Treningi umiejętności

 • Szkolenia follow up
 • Coaching
 • Doradztwo
 • Wsparcie bezpośrednio w miejscu pracy

ZESPÓŁ PRACOWNICZY

Ocena mocnych i słabych stron zespołu, diagnoza etapu jego rozwoju poprzez:

 • Ankiety i kwestionariusze
 • Pogłębione wywiady
 • Obserwację sposobu pracy
 •  Teambuilding (budowanie i rozwój zespołu)
 • Szkolenia z współpracy i wspólnego osiągania celów
 • Szkolenia z rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Szkolenia dla zespołów międzykulturowych

 Moderacja warsztatów:

 • wypracowania rozwiązań problemów we współpracy
 • wypracowania sposobów podejmowania decyzji
 • rozwiązania konfliktów w danym zespole

ORGANIZACJA

Ocena systemów zarządzania:

 • systemu zarządzania przez cele
 • systemu ocen okresowych
 • polityki antymobbingowej

Diagnoza organizacji pod kątem:

 • czynników stresogennych tkwiących w organizacji
 • czynników zmniejszających efektywność w pracy tkwiących w organizacji

 Szkolenia dedykowane dla organizacji (zarządu i menedżerów) z zakresu:

 • wprowadzanego systemu zarządzania przez cele
 • wprowadzanego systemu ocen okresowych
 • wprowadzanej polityki antymobbingowej

Szkolenia dedykowane dla całej organizacji w celu wprowadzenia określonego standardu (np. standard prowadzenia zebrań w całej organizacji)

 Wprowadzenie działań usprawniających na płaszczyźnie organizacji poprzez:

 • moderację pracy zespołów usprawniających  (np. kółek zdrowia/ niem.Gesundheitzirkel)
 • wypracowania standardów zwiększających efektywność organizacji (np. standard prowadzenia zebrań pracowniczych).